Onze School              

Algemene informatie over de school

De Albert Schweitzerschool is een katholieke basisschool midden in Overschie. De school maakt deel uit van de RVKO: de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, waaronder meer dan 60 basisscholen en een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs vallen.

Op 1 oktober 2020 had de school 554 kinderen.                                       
Begin dit schooljaar zijn wij met 23 groepen gestart. De groepsgrootte loopt uiteen van 22 tot 31 leerlingen. De kleutergroepen starten het schooljaar met ongeveer 23 kinderen. Daar komen in de loop van het schooljaar steeds de kinderen bij die vier jaar worden. Worden de kleutergroepen te groot, dan starten we in de tweede helft van het jaar een zogenaamde instroomgroep voor de kinderen die vanaf dat moment vier jaar worden.
De leerlingen van de school zijn verdeeld over drie gebouwen. De hoofdlocatie aan de Baanweg 20 met de groepen 3, 4, 7 en 8. De dependance aan de 2e Hogenbanweg 111 waar de groepen 1/2 zijn gehuisvest. In de dependance aan de Pieter van Aschstraat kunt u de groepen 5 en 6 terugvinden. De gymzaal staat direct aan het schoolplein van de hoofdlocatie. Daarnaast maken wij ook gebruik van de gymzaal aan de Pieter Postlaan. 

Meer over onze onderwijsvisie

Historie

De Albert Schweitzerschool is op 27 april 1967 officieel geopend. De school was een samenvoeging van de Petrusschool, een jongensschool en de Maria Goretti, een meisjesschool. De Albert Schweitzerschool is begonnen als lagere school. Tegenover de school was de kleuterschool, de Springplank. In 1985, bij de invoering van het basisonderwijs, zijn deze beide scholen samengegaan. In het andere gebouw tegenover het hoofdgebouw zat een MULO.

Beide gebouwen zijn in maart 2021 gesloopt voor onze nieuwbouw.


In 1967 is de school begonnen met als hoofd der school de heer Odijk

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work