The Leader in Me

 

Sociale competentie

Binnen ons onderwijs besteden we dagelijks aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We streven ernaar om hen vaardigheden aan te leren in probleemoplossend denken en geven hen eigenaarschap over hun leerproces. Daarnaast moedigen we leerlingen aan om zelf keuzes te maken, wat we ondersteunen door te werken vanuit de principes van ‘The Leader In Me’.

Om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst, vinden we het essentieel dat zij 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen, ook wel bekend als life skills.

Wat is 'The Leader in Me'?

De Amerikaan Sean Covey heeft speciaal voor het basisonderwijs de werkwijze 'The Leader in Me' ontwikkeld. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.
 

De zeven gewoonten

Het uitgangspunt van The Leader in Me is dat je invloed op je eigen leven kunt vergroten door zelfleiderschap te tonen, zelfs als de wereld niet volledig maakbaar is. We streven ernaar leerlingen gewoonten bij te brengen die hen ondersteunen in hun voortdurende persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van de zeven gewoonten van Stephen Covey:Gewoonte 1: Wees pro-actief - maak je eigen keuzes
We willen kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en keuzes. We stimuleren hen om actief deel te nemen aan hun leerproces en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen succes en welzijn. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen dat hun acties invloed hebben op henzelf en anderen, zowel binnen als buiten de schoolomgeving.


Gewoonte 2: Begin met een einddoel voor ogen - Maak een plan
We begeleiden kinderen bij het stellen van doelen en het vormen van een visie over wie ze willen worden en wat ze willen bereiken. We moedigen hen aan om na te denken over hun persoonlijke waarden en ambities. Op deze manier willen wij bereiken dat zij bewuste keuzes leren maken en een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving.


 

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst 
We streven ernaar kinderen te leren hoe ze prioriteiten moeten stellen en effectief tijdsmanagement kunnen toepassen. We willen hen helpen begrijpen dat het vinden van een balans tussen verantwoordelijkheden en het maken van keuzes essentieel is voor een gezonde levensstijl en persoonlijke groei.

Gewoonte 4: Denk win-win - zoek naar voordeel voor iedereen 
We stimuleren kinderen om samen te werken, empathie te tonen en respectvolle relaties op te bouwen. We leren hen dat conflicten normaal zijn, maar dat ze op een constructieve manier kunnen worden opgelost door rekening te houden met de behoeften van anderen. Op deze manier streven we naar een positieve en inclusieve schoolcultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden - luister voordat je praat
We willen kinderen helpen om luistervaardigheden te ontwikkelen en zich in te leven in de gevoelens en perspectieven van anderen. We moedigen hen aan om open te staan voor verschillende ideeën en meningen. Door respectvolle communicatie in de groep te bevorderen, versterken we empathie en stimuleren we begrip en tolerantie.


 

Gewoonte 6: Synergie - samen is beter
  We leren kinderen samen te werken en waarderen hun unieke talenten en perspectieven. We moedigen hen aan om hun krachten te bundelen en gezamenlijke doelen na te streven. Op deze manier stimuleren we creatief denken en probleemoplossende vaardigheden, en bevorderen we het gevoel van een gemeenschap.

 

Gewoonte 7: Houdt de zaag scherp - balans voelt het best
We benadrukken het belang van zelfzorg en persoonlijke groei bij kinderen. We moedigen hen aan om gezonde gewoonten te ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast stimuleren we levenslang leren en de ontwikkeling van hun talenten en interesses, zodat ze zichzelf voortdurend kunnen verbeteren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Zelf-leiderschap

De 7 gewoonten van The Leader in Me, oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen, blijken uiterst effectief en toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en zijn relaties met anderen wil versterken. De kernprincipes achter deze gewoonten zijn zo eenvoudig en krachtig dat ze zich uitstekend lenen voor 'zelf-leiderschap' bij kinderen.

Met andere woorden: Leiderschap betekent vanuit een positief zelfbeeld de ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, en om je als totaal mens te ontwikkelen.


Wilt u meer lezen over 'The Leader in Me'? Dat kan in de Educatief special over The Leader In Me