De naam 'Lighthouse kids' is geïnspireerd door The Leader In Me. De leerlingenraad 'Lighthouse kids' zet zich actief in om leerlingen op school te betrekken. Op deze manier krijgen leerlingen en groepen een stem binnen de school. Ze zijn op de hoogte van wat er speelt vanuit het perspectief van kinderen, organiseren activiteiten en kunnen hun talenten laten zien.

Onderwerpen

De leerlingenraad behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

 • Het adviseren van de school over regels, de speelplaats, kwaliteitsvragenlijsten, etc.
 • Ideeënbus (waar leerlingen ideeën kunnen achterlaten voor de leerlingenraad).

Samenstelling

De leerlingenraad bestaat uit:

 • Eén leerling uit elke groep (groep 5 t/m 8)
 • Directielid

De leerlingenraad vergadert vijf keer per schooljaar. Na elke vergadering zorgt de leerlingenraad ervoor dat alles wat besproken is, ook in de klassenvergaderingen wordt besproken. Zo blijven alle leerlingen op de hoogte en bevorderen we de betrokkenheid.
 

Vergaderdata 2024-2025

 • Woensdag 2 oktober 2024
 • Woensdag 20 november 2024
 • Woensdag 22 januari 2025
 • Woensdag 19 maart 2025
 • Woensdag 28 mei 2025

Lighthousekids 2024-2025

 • Groep 5a: vacature
 • Groep 5b: vacature
 • Groep 5-6c: vacature
 • Groep 6a: vacature
 • Groep 6b: vacature
 • Groep 7a: vacature
 • Groep 7b: vacature
 • Groep 7c: vacature
 • Groep 8a: vacature
 • Groep 8b: vacature