Aanmelden voor ons onderwijs

Instroom groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school zodra het drie jaar is geworden. Voor meer informatie over hoe u uw kind kunt aanmelden bij basisscholen in Rotterdam, kunt u ook het filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken.Eerst kennismaken
Wilt u onze school eerst leren kennen? Dat kan! U bent van harte welkom voor een rondleiding op ons Kindcentrum. Elke maand organiseren we centrale rondleidingen waarvoor u zich kunt inschrijven via deze link.

Data Centrale Rondleiding in schooljaar 2024-2025:

 • Maandag 2 september 2024
 • Dinsdag 1 oktober 2024
 • Donderdag 7 november 2024
 • Woensdag 4 december 2024
 • Maandag 6 januari 2025
 • Donderdag 6 februari 2025
 • Dinsdag 4 maart 2025
 • Woensdag 2 april 2025
 • Maandag 12 mei 2025
 • Woensdag 4 juni 2025
 • Donderdag 3 juli 2025

De rondleidingen vinden plaats van 9.00 tot ongeveer 10.30 uur.

Aanmelden 

Als u besluit uw kind bij onze school aan te melden, kunt u het aanmeldformulier invullen dat u tijdens de centrale rondleiding heeft ontvangen. Op dit formulier beantwoordt u vragen over uw kind, zoals de geboortedatum, adresgegevens, en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

U kunt uw kind pas aanmelden op de dag dat het 3 jaar is geworden. Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dient minimaal 10 weken vóór de gewenste inschrijfdatum door de directie te zijn ontvangen.

Zodra wij het schriftelijke aanmeldformulier van u hebben ontvangen, starten wij de procedure. Als school hebben wij 6 weken de tijd om te beoordelen of onze school de juiste plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke specifieke ondersteuning wij kunnen bieden.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat 6 weken niet voldoende zijn om een besluit te nemen. Dan nemen wij maximaal 4 extra weken de tijd. Als dit het geval is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Desondanks streven wij ernaar om u altijd binnen 6 weken te laten weten of uw kind bij ons ingeschreven kan worden.

Zorgplicht

Zodra u uw kind schriftelijk aanmeldt bij onze school, nemen wij onze zorgplicht op ons. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het vinden van een passende plek voor uw kind op onze school of op een andere school in Rotterdam. In de meeste gevallen zal onze school een geschikte plek bieden. Als dit niet mogelijk is, helpen wij u bij het vinden van een geschikte plek op een andere school. Soms kan het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons hierbij ondersteunen. Voordat wij contact opnemen met PPO, informeren wij u hierover.

Wij hebben géén zorgplicht in de volgende gevallen:

 • Wanneer onze school of de specifieke groep waarvoor u uw kind aanmeldt, vol is zoals aangegeven op onze website.
 • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. De grondslag verwijst naar de religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige principes van ons onderwijs. Op onze school is dat de katholieke identiteit en inclusiviteit.

Om goed te kunnen beoordelen of onze school de juiste plek is voor uw kind, bent u als ouder verplicht om alle relevante informatie te verstrekken. Dit omvat onder andere of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u ervoor kiest om deze informatie niet met ons te delen, behouden wij ons het recht voor om uw aanmelding niet verder te behandelen.

Wendagen

Nadat uw kind bij ons op school is ingeschreven, mag het vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen komen wennen. Ongeveer 4 weken voordat uw kind daadwerkelijk start op school, neemt de intern begeleider of leerkracht contact met u op om afspraken te maken over de wendagen.

Soms vragen ouders of hun kind eerder dan de vierde verjaardag mag beginnen, bijvoorbeeld omdat het kind de peuterspeelzaal is ontgroeid of omdat alle vriendjes en vriendinnetjes al naar de basisschool gaan. Helaas kunnen wij hier niet mee instemmen, onder andere omdat deze leerlingen niet onder onze verzekering vallen. 

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij onze school terwijl uw kind al onderwijs volgt op een andere school? Dan spreken we van zij-instroom. Bij zij-instroom op onze school gelden dezelfde richtlijnen als bij aanmelding voor groep 1, mits er nog plaats beschikbaar is in het desbetreffende leerjaar.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de huidige school van uw kind. Dit doen we omdat we een onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school een passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom streven we ernaar u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we meer tijd nodig, in dat geval nemen we maximaal 4 weken extra. Ook dan stellen we u schriftelijk op de hoogte. Als onze school een passende plek heeft, schrijven we uw kind definitief in.

Wachtlijst

Indien een groep vol is, kunt u uw kind op onze wachtlijst laten plaatsen. Als er ruimte in de groep komt, bijvoorbeeld door verhuizing, zullen wij contact met u opnemen. Het plaatsen van kinderen vanuit de wachtlijst gebeurt op volgorde van aanmelding, waarbij broertjes en/of zusjes van reeds geplaatste leerlingen op onze school voorrang krijgen. Bij zij-instroom zal er altijd eerst onderzocht worden of onze school op dat moment (nog steeds) de passende plek is voor uw kind.

Wettelijk gezag

Indien beide ouders wettelijk gezag hebben over het kind, dienen beide ouders het aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen. Als slechts één ouder het wettelijk gezag heeft, verzoeken wij u om een kopie van het gezagsregister aan ons te verstrekken.

Mogelijkheden voor plaatsing zij-instroom 2024-2025

Op dit moment kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer plaatsen in groep 3, 4 en 5. aangezien deze groepen vol zijn. Voor alle andere leerjaren is het wel mogelijk om te onderzoeken of wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden op onze school.