Onderwijsinspectie

Op 19 juni 2014 hebben we bezoek van de inspectie gehad. We hebben op alle beoordeelde onderdelen een voldoende of goed gescoord. Dit betekent dat het bestaande basisarrangement (dit is een term van de inspectie) door de inspectie voor 4 jaar verlengd is. Sinds 1 juni 2017 wordt er door de inspectie een nieuw toezichtskader gehanteerd. E info@owinsp.nl
T 0800-8051 (gratis)
Website Onderwijsinspectie