Het Kindcentrum heeft de katholieke identiteit en maakt deel uit van de stichting ‘Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs’. De RVKO heeft 67 basisscholen, waaronder een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs vallen. Vanuit de katholieke identiteit proberen wij gestalte te geven aan de levensbeschouwelijke aspecten van ons onderwijsprogramma en aan het klimaat van de school. Hoop, verbondenheid, verdraagzaamheid, verwondering en eerbied zijn hierbij een aantal van onze basisbegrippen.

Uitgangspunt is dat wij het unieke van elk mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij past een open aannamebeleid, dat wil zeggen dat ook kinderen die met een andere levensbeschouwing worden opgevoed, bij ons welkom zijn. Onze schoolbevolking heeft een gemêleerde samenstelling, waardoor de kinderen als vanzelf kennis maken en leren omgaan met verschillende bevolkingsgroepen. Specifieke aandacht voor onze katholieke signatuur is te vinden in de lessen levensbeschouwing en de vieringen. Wij gaan er vanuit dat al onze kinderen deelnemen aan deze lessen en vieringen.