Identiteit

Vanuit de katholieke identiteit geven wij gestalte aan de levensbeschouwelijke aspecten van ons onderwijsprogramma en aan het klimaat van de school. Hoop, verbondenheid, verdraagzaamheid, verwondering en eerbied zijn hierbij een aantal van onze basisbegrippen.

Uitgangspunt is dat wij het unieke van elk mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij past een open aannamebeleid, wat betekent dat ook kinderen die met een andere levensbeschouwing worden opgevoed, bij ons welkom zijn. Onze school heeft een gemêleerde samenstelling, waardoor de kinderen als vanzelf kennis maken en leren omgaan met verschillende geloofsopvattingen. Specifieke aandacht voor onze katholieke signatuur is te vinden in de lessen levensbeschouwing en de vieringen. Wij verwachten dat al onze kinderen deelnemen aan deze lessen en vieringen.