RVKO Bestuur

De Albert Schweitzerschool is een katholieke school en maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, waaronder meer dan 55 basisscholen en een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs vallen. Vanuit de katholieke identiteit proberen wij gestalte te geven aan de levensbeschouwelijke aspecten van ons onderwijsprogramma en aan het klimaat van de school. Hoop, verbondenheid, verdraagzaamheid, verwondering en eerbied zijn hierbij een aantal van onze basisbegrippen.

Uitgangspunt is dat wij het unieke van elk mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij past een open aannamebeleid, dat wil zeggen dat ook kinderen die met een andere levensbeschouwing worden opgevoed, bij ons welkom zijn. Onze schoolbevolking heeft een gemêleerde samenstelling, waardoor de kinderen als vanzelf kennis maken en leren omgaan met verschillende bevolkingsgroepen. Specifieke aandacht voor onze katholieke signatuur is te vinden in de lessen levensbeschouwing en de vieringen. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT