De MR levert een proactieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de verdere professionalisering van onze school. Onze MR bestaat uit gemiddeld tien leden; vijf leerkrachten (de personeelsgeleding) en vijf ouders (de oudergeleding). De MR is een orgaan waarin zowel de belangen van de leerkrachten, als de belangen van de ouders behartigd worden.
Allemaal met één doel: de ontwikkeling van de kinderen!

Onderwerpen

De MR heeft een aantal vaste agendapunten waarover instemming of advies gegeven wordt. In de wet staat welke bevoegdheden de medezeggenschapsraad ten aanzien van al deze onderwerpen heeft. Dit zijn jaarlijks terugkerende zaken, denk hierbij aan: de schoolbegroting, het schoolplan, de schoolgids, de huisvesting en de veiligheid. Daarnaast agendeert de MR in samenspraak met de directie een aantal andere zaken en andere onderwerpen zullen gaandeweg het schooljaar op de agenda komen. De MR informeert de ouders via de Ouderinfo (Social schools) over haar werkzaamheden. 

Contact

Wij zijn vanzelfsprekend benaderbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties, persoonlijk dan wel via email: MR-AS@albertschweitzer.net

Oudergeleding

 1. Steef Witjes: vader van Jack (5b) en Grace (1-2a)
 2. Fatiha Atache: moeder van Samia (3b) en Sanae (7b)
 3. Carla Maat: moeder van Dirk (5c) 
 4. Ivan Broer: vader van Pepijn (4b) 
 5. Rieke Zijlstra: moeder van Joep (3a) en Fien (6a)

Personeelsgeleding

1. Merel Overgaag
2. Michelle Holvast
3. Jony Marchouh-Bekker
4. Daphne de Leeuw

Vergaderdata MR 2022-2023

 • Woensdag 24 augustus 2022
 • Dinsdag 11 oktober 2022 
 • Woensdag 12 december 2022
 • Donderdag 9 maart 2023
 • Woensdag 19 april 2023
 • Dinsdag 6 juni 2023
 • Dinsdag 27 juni 2023 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Het overleg over schooloverstijgende zaken vindt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs. In de vergaderingen van de GMR en het bestuur van de RVKO komen kwesties aan de orde die gelden voor alle onder het bestuur staande scholen. Ouders van kinderen die op een basisschool van de RVKO zitten kunnen zich voor de GMR verkiesbaar stellen. Als er verkiezingen komen krijgt u daarover op tijd voldoende informatie.