Vrijwillige Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij aan de ouders van de kinderen van de Albert Schweitzerschool een vrijwillige ouderbijdrage. Naast de reguliere lessen op school organiseren wij, samen met de Oudercommissie, allerlei extra activiteiten zoals uitstapjes, festiviteiten en sportdagen. Op deze manier bieden wij de kinderen een uitgebreider en gevarieerder lesprogramma. Deze extra activiteiten kosten geld. Geld dat alle ouders van de kinderen op school bijeen brengen door een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.Voor deze extra activiteiten ontvangen wij geen (volledige) vergoeding vanuit het Ministerie of de Gemeente. In samenspraak met de Medezeggenschapsraad wordt jaarlijks begin september de hoogte van de Ouderbijdrage vastgesteld.Is de Vrijwillige Ouderbijdrage verplicht?
Nee, de ouderbijdrage is vrijwillig en daarmee niet verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt ook niet tot het uitsluiten van kinderen van deelname aan activiteiten.

Wij hechten wel waarde aan uw bijdrage voor díe dingen, die onze school voor de kinderen net een stukje leuker en mooier maken!

Extra activiteiten

Vanuit de Vrijwillige Ouderbijdrage bekostigen wij het onderstaande voor de kinderen:

 • Het Sinterklaasfeest
 • Het Kerstfeest
 • Het Paasfeest
 • Het Carnavalsfeest
 • De Koningsspelen
 • De Lekker Fit! bidons (wordt eenmalig uitgereikt in groep 3)
 • De sportdagen voor groep 1 t/m 8
 • Extra activiteiten tijdens de Kinderboekenweek / Nationale Voorleesdagen
 • Activiteiten georganiseerd door de Leerlingenraad
 • Ouder(thema)bijeenkomsten
 • Vervoer naar excursies 
 • Musical groep 2 en groep 8
 • Afscheid groep 8
 • Twee-jaarlijkse schoolreis groep 1 t/m 8
  (het ene jaar wordt geld gereserveerd voor het jaar daarop)
 • Klassenbudget (klein budget per groep voor extra activiteiten)

Vrijwillige Ouderbijdrage 2022-2023

Er is geen verplicht bedrag, maar om een kostendekkend Schoolfonds te realiseren adviseren wij een bijdrage van €65.00 per kind. Voor kinderen, die maar een deel van het jaar op school zitten, wordt een deel van het bedrag gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de activiteiten die nog gaan plaatsvinden in de periode van het betreffende schooljaar.

​De Vrijwillige Ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 wordt begin september definitief vastgesteld.

Richtlijn Vrijwillige Ouderbijdrage bij instroom

Tussen start schooljaar en 5 december   65 euro 
 Tussen 6 december en 25 december 57,50 euro 
 Tussen 25 december en 1 juni 50 euro 

Tweedaagse groep 7

Om de Tweedaagse van groep 7 mogelijk te maken, vragen wij aan de betreffende ouders een aparte Vrijwillige Ouderbijdrage van 25,00

Schoolkamp groep 8

Om het schoolkamp in groep 8 mogelijk te maken, vragen wij aan de betreffende ouders een aparte Vrijwillige Ouderbijdrage.

Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam helpt Rotterdamse kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben van maximaal 1600,- netto voor alleenstaande ouders en € 1800,- voor twee-ouder gezinnen. Ook gezinnen met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag indienen. Meer informatie leest u hier.