Vrijwillige Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij aan de ouders van de kinderen van de Albert Schweitzerschool een vrijwillige ouderbijdrage. Naast de reguliere lessen op school organiseren wij, samen met de Oudercommissie, allerlei extra activiteiten zoals uitstapjes, festiviteiten en sportdagen. Op deze manier bieden wij de kinderen een uitgebreider en gevarieerder lesprogramma. Deze extra activiteiten kosten geld. Geld dat alle ouders van de kinderen op school bijeen brengen door een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.Voor deze extra activiteiten ontvangen wij geen vergoeding vanuit het Ministerie of de Gemeente. In samenspraak met de Medezeggenschapsraad wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.Is de Vrijwillige Ouderbijdrage verplicht?
Nee, de ouderbijdrage is vrijwillig en daarmee niet verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt ook niet tot het uitsluiten van kinderen van deelname aan activiteiten. 

Bij onvoldoende inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage kan het wel zijn dat het financieel niet haalbaar is om bepaalde activiteiten te organiseren. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Extra activiteiten

Vanuit de Vrijwillige Ouderbijdrage bekostigen wij het onderstaande voor de kinderen:

 • Aanschaf Lekker Fit! bidons in groep 3
 • Activiteiten tijdens de Kinderboekenweek
 • Het Sinterklaasfeest
 • Het Kerstfeest
 • Het Carnavalsfeest
 • Het Paasfeest
 • De sportmiddagen
 • Ouderbijeenkomsten en ouderactiviteiten
 • Budget activiteiten leerlingenraad
 • Gezonde snacks tijdens de Avond-4-daagse
 • Activiteiten tijdens juffen- en meestersdag
 • Schoolreis groep 1 t/m 7 
  (voor groep 8 wordt dit budget van €30,00 vanuit de algemene vrijwillige ouderbijdrage in vermindering gebracht met de kampbijdrage)
 • Extra activiteiten tijdens de thema's
 • Musical groep 2 (o.a. huur theater)
 • Musical en afscheidsavond groep 8 (o.a. huur theater)
 • Parkeerkosten ouders bij excursies
 • Solidariteitsfonds

Vrijwillige Ouderbijdrage 2023-2024

Er is geen verplicht bedrag, maar om een kostendekkend aanbod te realiseren adviseren wij een bijdrage van €65.00 per kind. 

U zult begin oktober een verzoek via WIS-Collect ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De bijdrage is dan via i-Deal te betalen. 

Advies vrijwillige ouderbijdrage bij instroom gedurende het schooljaar

Tussen start schooljaar en 5 december   65 euro 
 Tussen 6 december en 25 december 57,50 euro 
 Tussen 25 december en 1 juni 50 euro 

Driedaagse groep 7

Om de Driedaagse van groep 7 te kunnen organiseren, vragen wij aan de betreffende ouders een extra vrijwillige Ouderbijdrage van €35,00
Voor deze vrijwillige bijdrage zal vanuit WIS-Collect een apart verzoek worden gestuurd begin september.

Schoolkamp groep 8

Om het schoolkamp in groep 8 te kunnen organiseren vragen wij aan de betreffende ouders een extra vrijwillige ouderbijdrage van €75,00 (€30,00 wordt  bekostigd vanuit de algemene vrijwillige ouderbijdrage, omdat groep 8 i.p.v. schoolreis op schoolkamp gaat. We vragen hierdoor niet het totale bedrag van €105,00). Voor deze vrijwillige bijdrage zal vanuit WIS-Collect een apart verzoek worden gestuurd eind maart.