Overige extra activiteiten

De onderstaande extra activiteiten organiseren wij met de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Lees hier meer over de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolkamp groep 8

 

Groep 8 gaat vier dagen op schoolkamp in Esbeek. Deze dagen staan voornamelijk in het teken van het afscheid nemen van de basisschool.

Driedaagse groep 7

Groep 7 heeft een driedaagse waarbij sociale vorming centraal staat. Ze brengen een bezoek aan Plaswijckpark en nemen deel aan diverse groepsactiviteiten samen. Op vrijdagavond staat gezamenlijk dineren, een bonte avond en een overnachting op school op het programma.

Musical

  • Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van groep 8 een eindmusical op in Theater in de Lugt.
  • Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van groep 2 een kleutermusical op in Theater in de Lugt.

Schoolreis groep 1 t/m 7


Ieder schooljaar organiseren we een schoolreis voor groep 1 t/m 7.
Groep 8 gaat op schoolkamp.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs voor portret- en groepsfoto’s.
Afname van de foto’s is op vrijwillige basis.