Ouderbetrokkenheid maakt het verschil!

Binnen onze school is Daphné van Boxtel als medewerker Educatief Partnerschap werkzaam. Haar rol is om de huidige educatieve samenwerking met ouders verder te optimaliseren, passend bij de behoefte van het kind, de ouder(s) en de school. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede betrokkenheid de verbinding en het welzijn van onze leerlingen vergroot. We vragen aan ouders om bij aanmelding op school een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen om deze samenwerking te bekrachtigen.