Informatiebeveiliging en privacy

Onder de persoonsgegevens die wij verwerken, vallen ook de gegevens over uw kind(eren) en gegevens over u. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot diegenen die voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang moeten hebben en is op verschillende manieren beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.

Als onderdeel van de AVG dienen wij uw toestemming te registreren ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Wij vragen de ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind en aan het begin van ieder schooljaar om op het toestemmingsverklaringsformulier aan te geven wat zij willen. Wij plaatsen dus niet zomaar foto’s van onze kinderen op de website en in de schoolgids.

De school verzoekt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto's en video's binnen de school. Het is niet toegestaan voor ouders en leerlingen om foto's en video's die op school zijn gemaakt te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

De gegevens die door de ouders/verzorgers (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de kinderen worden door de school om twee redenen gebruikt:

  • Schooladministratieve redenen:
    De school is verplicht om een leerlingenadministratie te voeren. Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
     
  • Leerlingbegeleiding:
    De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een database die de gegevens verwerkt tot statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente Rotterdam. De onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de daaraan ten grondslag liggende database is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voor vragen en/of onduidelijkheden over privacy binnen de school kunt u contact opnemen met de directie.

Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring op de website van de RVKO.