Aanmelden voor ons onderwijs

Instroom

Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind naar de basisschool.Wordt uw kind nog 4 jaar en bent u zich aan het oriënteren op een basisschool? U bent van harte welkom voor een rondleiding op ons Kindcentrum! Iedere maand wordt er een centrale rondleiding gegeven. U kunt zich aanmelden voor één van de centrale rondleidingen via deze link.

Data Centrale Rondleiding:

Woensdag 7 september 2022

Donderdag 13 oktober 2022

Vrijdag 11 november 2022

Maandag 19 december 2022

Woensdag 18 januari 2023

Donderdag 23 februari 2023

Maandag 20 maart 2023

Vrijdag 14 april 2023

Woensdag 17 mei 2023

Dinsdag 6 juni 2023


Zij-instroom

Gaat uw kind al naar de basisschool en bent u op zoek naar een andere basisschool door bijvoorbeeld verhuizing? Dan meldt u zich niet aan voor een centrale rondleiding, maar neemt u voor meer informatie en mogelijkheden tot plaatsing bij ons op school contact op met de directie (Bianca Dolman en/of Debby Voerman).

T 010-4159303
E directie@albertschweitzer.net

Inschrijven

Indien u uw kind bij ons wilt inschrijven vult u het aanmeldformulier in. Het aanmeldformulier kunt u ingevuld en ondertekend inleveren bij de directie op school of versturen naar directie@albertschweitzer.net. Het aanmeldformulier ontvangt u tijdens de rondleiding op school. Uw kind is pas definitief bij ons ingeschreven indien u hiervan een bevestiging per mail heeft ontvangen vanuit school.

Wettelijk gezag

Indien beide ouders wettelijk gezag hebben over het kind, wordt het aanmeldformulier door beide ouders ingevuld en ondertekend. Indien er sprake is dat één ouder wettelijk gezag heeft, dan dient u aan ons een kopie van het gezagsregister te overleggen. 

Uitgebreide informatie m.b.t. het aanmelden/inschrijven leest u in onze Schoolgids 2022-2023