De vrijwillige ouderbijdrage - Bijles Bommelerwaard

Naast de reguliere lessen op school organiseren wij, samen met de oudercommissie, allerlei extra activiteiten zoals uitstapjes, festiviteiten en sportdagen. Op deze manier bieden wij de kinderen een uitgebreider en gevarieerder lesprogramma. Deze extra activiteiten kosten geld. Geld dat alle ouders van de kinderen op school bijeen brengen door een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.


  • Extra schoolactiviteiten
  • 3-daagse groep 7
  • Schoolkamp groep 8
Voor deze extra activiteiten ontvangen wij geen (volledige) vergoeding vanuit het Ministerie of de Gemeente.

Het betalen van deze bijdrage is vrijwillig.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van kinderen van deelname aan activiteiten. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT