Vijf-gelijke-dagen-model

Onze school hanteert het vijf gelijke dagenmodel voor groep 1 t/m 8. Dit wil zeggen dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar met hun groepsleerkracht de (zelf meegenomen) lunch nuttigen. Zowel in de ochtend als in de middag is er de mogelijkheid om buiten te spelen. Deze momenten staan onder toezicht van de eigen groepsleerkracht(en).

Schooltijden          

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Op sommige dagen wordt wel eens van de vaste schooltijden afgeweken. Deze data staan vermeld in de jaarlijkse kalender en in de schoolgids. Daarnaast is er een enkele maal voor een bepaalde groep een buitenschoolse activiteit, waarvan de tijden niet helemaal overeenkomen met onze schooltijden. U krijgt hiervan zo nodig apart bericht. 


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT