De oudercommissie (OC) bestaat uit een groep enthousiaste klassenouders van kinderen op de Albert Schweitzerschool. De oudercommissie wordt gebruikt als schakel tussen ouders en de school met als doel de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. De oudercommissie levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school.
De oudercommissie organiseert/coördineert een tal van activiteiten op school. Uit iedere groep is één ouder onderdeel van de commissie. Deze ouders worden door het team gevraagd. De oudercommissie vergadert vijf keer per jaar. In de vergadering worden taken verdeeld, zodat er bij elke activiteit een ouder uit de oudercommissie deelneemt die de activiteiten van de ouders kan coördineren. Een andere taak van de klassenouders is het doorgeven naar het team en de directie wat er onder ouders leeft. Inhoudelijke of beleidszaken komen in de oudercommissievergaderingen niet aan de orde, dat is een taak van de MR.

Werkgroepen binnen de oudercommissie

 • Schoolfotograaf
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Pasen
 • Verkeer

De klassenouder

De klassenouder verleent hand- en spandiensten aan de leerkracht(en) van de groep. De taken van de klassenouder zijn o.a:

 • Bij organisatorische zaken assisteren of extra hulp of begeleiding van ouders organiseren voor de leerkracht bij excursies, museumbezoek, bijzondere activiteiten in de groep,...
 • Aandacht besteden aan 'lief en leed' in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht(en).
 • De klassenouder vervult geen rol in het bemiddelen bij conflicten in de groep tussen kinderen, ouders en/of de leerkracht.

Vergaderdata 2021-2022

 • Maandag 13 september 2021
 • Dinsdag 9 november 2021
 • Woensdag 12 januari 2022
 • Maandag 14 maart 2022
 • Dinsdag 7 juni 2022

​Contact

Eventuele vragen m.b.t. de oudercommissie kunt u stellen via:
As-Oudercommissie@albertschweitzer.netProtocol Oudercommissie.pdf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT