Medezeggenschapsraad (MR) - Mariabasisschool

Welkom op de pagina van de MR van de Albert Schweitzerschool!
Als MR willen we een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de verdere professionalisering van onze school. De MR bestaat uit tien leden: vijf leerkrachten (de personeelsgeleding) en vijf ouders (de oudergeleding). We zijn dus een orgaan waarin we zowel de belangen van de leerkrachten als de belangen van de ouders behartigen. Allemaal met één doel: de ontwikkeling van kinderen!

Onderwerpen

We hebben een aantal vaste agendapunten waarover we instemming of advies geven. In de wet staat welke bevoegdheden de MR heeft ten aanzien van al deze onderwerpen heeft.  Het gaat om jaarlijks terugkerende zaken, denk daarbij aan: de schoolbegroting, het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, de huisvesting en de veiligheid. Daarnaast agenderen we in samenspraak met de directie een aantal andere zaken en andere onderwerpen zullen gaandeweg het schooljaar op de agenda komen.

De MR informeert de ouders van haar werkzaamheden via de Ouderinfo op Social Schools.

Contact

Wij zijn vanzelfsprekend benaderbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties, persoonlijk dan wel via email: mr-as@albertschweitzer.net

De oudergeleding van de MR

  • Hannie de Munnik (voorzitter), moeder van Mathijs (5b)
  • Fatiha Atache, moeder van Samia (1/2f), Sanae (6b) en Maher (8a)
  • Carla Maat, moeder van Dirk (4c)
  • Roelant Siekman, vader van Juliette (8a)
  • Vanessa de Raad, moeder van Lisanne (7b)

 

 

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT