Lekker Fit!

Onze school is een Lekker Fit! school. Dit houdt in dat op onze school extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Bij ons krijgen alle kinderen op school twee keer per week bewegingsonderwijs (hier valt zwemmen ook onder). Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties.

 Lekker Fit! zet in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en te voorkomen en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de Gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen is gedaald en leerlingen bewegen meer. 

Pijlers op ons Kindcentrum

  • Een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs
  • Lessen over een gezonde leefstijl
  • Water drinken
  • MRT (Motorisch Remedial Teaching)
  • Lekker Fit! week
  • Sportdagen en sporttoernooien
  • Fittest
  • Lekker Fit! Leefstijlcoach/diëtiste

 

Leerlingvolgsysteem

Voor het leerlingvolgsysteem is het noodzakelijk dat de kinderen deelnemen aan de verschillende meet- en testmomenten. Wij verwachten van alle kinderen dat zij hieraan meedoen. Aan de ouders wordt bij inschrijving van hun kind hiervoor toestemming gevraagd.

Water drinken

In groep 3 krijgen alle kinderen een bidon voor in de klas. Deze wordt gevuld met water. Het is de bedoeling dat de kinderen per dag twee waterdrinkmomenten hebben. We hopen dat kinderen hierdoor vaker water gaan drinken en minder drankjes waar veel suiker in zit.MRT

Bij de kinderen uit groep 1-2 wordt een motorische screening afgenomen. Bij zorgelijke signalen op het gebied van de motorische ontwikkeling worden de ouders op de hoogte gebracht. Kinderen kunnen worden doorverwezen naar fysiotherapie of ze kunnen meedoen met de MRT-les. MRT staat voor Motorische Remedial Teaching. Dit houdt in dat ze, 10 weken lang tijdens schooltijd, met een klein groepje kinderen (ongeveer 8 kinderen) bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht die zich gespecialiseerd heeft in MRT. De nadruk ligt op het verbeteren van het evenwicht, kracht en coördinatie. De kinderen krijgen dan ook elke week een oefening mee naar huis om te oefenen.

Lekker Fit! week

Eén week per schooljaar is er een Lekker Fit! week. Deze week wordt ingepland door de Lekker Fit! organisatie. In deze week zijn er allerlei clinics voor de kinderen (bijvoorbeeld: boksen, voetbal, tennis, etc.). Er wordt deze week extra nadruk gelegd op een gezonde leefstijl.
Sportdagen en sporttoernooien

De sportdagen en sporttoernooien zijn onderdeel van het programma Bewegingsonderwijs. Alle groepen hebben één keer per jaar een sportdag.
Groep 5 t/m 8 gaan tevens naar de Finals in Ahoy.

Fittest

Aan het begin van het schooljaar wordt er bij alle kinderen vanaf groep 3 (mits de ouders hier toestemming voor hebben gegeven) een fittest afgenomen. De kinderen worden gemeten en gewogen door een schooldiëtiste en er wordt een conditietest afgenomen door de vakleerkracht. De resultaten hiervan ontvangt u als ouder. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Mocht uw kind een te hoge BMI (verhouding tussen lengte en gewicht) voor zijn/haar leeftijd hebben, krijgt u een begeleidende brief en kunt u met uw zoon/dochter bij de leefstijlcoach op gesprek komen voor adviezen over beweging en voeding. Wij raden dit ten zeerste aan. Ook als uw kind niet een te hoge BMI heeft, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.

Leefstijlcoach

Chantal de Lange is aan de school verbonden als leefstijlcoach. Het werk als leefstijlcoach varieert van informeren van groepen ouders en klassen tot individuele consulten met kinderen en hun ouders. In samenwerking met de schoolverpleegkundige, de leerkrachten en intern begeleider wordt gekeken welke kinderen en ouders bij hen terecht kunnen. Ook worden de meetgegevens van de jaarlijkse Fittest gebruikt. Kinderen die onder of boven het gemiddelde zitten, worden door de school uitgenodigd voor een gesprek met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach bekijkt dan samen met u of er verbeterpunten zijn zodat uw kind op een gezonde manier weer helemaal fit wordt! Er wordt bekeken wat er mogelijk kan veranderen en wordt er een plan opgesteld.  De algehele levensstijl van uw kind wordt bekeken. Het kan zo zijn dat uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met concentratie in de klas. Dan wordt er samen met u bekeken of de leefstijlcoach daar wat in kan betekenen. Kortom, met alle vragen rondom voeding, gezondheid en levensstijl, bent u welkom bij de leefstijlcoach.

Spelinstuif

Twee keer per schooljaar organiseren de vakdocenten bewegingsonderwijs na schooltijd een spelinstuif in het Sidelingepark naast onze school. Ouders kunnen samen met hun kind(eren) bezig zijn met sportieve activiteiten.

Meer informatie over Lekker Fit! leest u op hun website.