Ouderbetrokkenheid maakt het verschil!

Binnen ons Kindcentrum is Naima ait Haddou als medewerker ouderbetrokkenheid werkzaam. Haar taak is om op alle aspecten de ouderbetrokkenheid verder te optimaliseren. Zij organiseert daartoe themabijeenkomsten voor ouders. De onderwerpen worden door haar in samenspraak met het team en/of met de ouders bepaald. Het gaat daarbij om zaken die met onderwijs of opvoeding te maken hebben. De medewerker ouderbetrokkenheid organiseert en geeft soms ook cursussen voor ouders gericht op het verbeteren van vaardigheden die van belang zijn voor de opvoeding en het onderwijs aan het kind.