Onder de persoonsgegevens die wij verwerken, vallen ook de gegevens over uw kind(eren) en gegevens over u. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot diegenen die daar voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang toe moeten hebben en op verschillende manieren beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Inzake de verwerking van uw gegevens kunt u meer lezen in onze privacyverklaring. Deze is opgenomen op www.rvko.nl/privacy.

Als onderdeel van de AVG dienen wij uw toestemming ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) adequaat te registreren. Wij vragen de ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind om op het toestemmingsverklaringsformulier aan te geven wat zij willen. Wij plaatsen dus niet zomaar foto’s van onze kinderen op de website en in de schoolgids. Zouden wij een foto van uw kind willen plaatsen dan vragen wij u van te voren persoonlijk om toestemming.

De gegevens die door de ouders/verzorgers (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de kinderen worden door de school gebruikt om twee redenen en wel:

  1. School administratieve redenen.
    De school is verplicht om een leerling-administratie te voeren. Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  2.  Leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een database die de gegevens verwerkt tot statische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente Rotterdam. De onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de daaraan ten grondslag liggende database die is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT