SWV 2202 – SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Iedere school is wettelijk verplicht om een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het gecomprimeerde Schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie.

Gecomprimeerd_Schoolondersteuningsprofiel.pdf


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT